sytuacje konfliktowe miniW dniu 23 stycznia 2018 roku w Branżowej I stopnia w Radlinie zostały przeprowadzone
przez pedagoga Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim Panią Joannę Zielińską warsztaty dla uczniów z zakresu rozwiązywania sytuacji konfliktowych pt. Od konfliktu do negocjacji. Uczniowie otrzymali wiedzę na temat samodzielnego rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej oraz codziennym życiu. Przedstawiona prezentacja ukazywała strategię rozwiązywania sporów i umożliwiła zmianę spojrzenia na możliwości radzenia sobie z problemami interpersonalnymi. Uzupełnieniem była samodzielna praca uczniów którzy tworzyli własne strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych.