pracownia mini

dniu 23 stycznia 2018 roku w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie odbyła się uroczystość otwarcia dwóch nowych pracowni szkolnych. W ramach projektu pn.: „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” powstała pracownia rysunku technicznego  i elektrotechniki i elektroniki.

Pracownia rysunku technicznego składa się z 16 nowoczesnych stanowisk komputerowych z zainstalowanym pakietem CAD – EDUKACJA, który wykorzystuje jeden z najpopularniejszych na świecie program Solid Egde do nauki technik komputerowego wspomagania projektowania. System CAD tworzy trójwymiarowy model gotowego zespołu oraz wchodzących w jego skład części. Pozwala na analizę współzależności geometrycznych i symulację wzajemnych ruchów części, tworzy dokumentację rysunkową i zaawansowaną wizualizację modeli 3D.

W  ramach pracowni elektrotechniki i elektroniki zakupiono zestawy modeli maszyn elektrycznych – 7 silników jedno i trójfazowych a także trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi służącymi do symulacji podłączeń elektrycznych. Całkowity koszt obydwóch pracowni to przeszło 260 000 zł.

Symbolicznego przecięcia wstęgi w nowopowstałych pracowniach dokonał Starosta  Wodzisławski Pan Ireneusz Serwotka oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Katarzyna Zöllner-Solowska. Obecni również byli Pani Burmistrz Miasta Radlin Barbara Magiera oraz przedstawiciele przedsiębiorców Pan Henryk Michalik z firmy MICHAEL i Pan Daniel Toman z firmy TOMAN, która wykonała prace remontowo – adaptacyjne w pomieszczeniach pracowni.

Utworzenie nowych pracowni pozwala na prowadzenie procesu dydaktycznego w nowoczesny sposób, co zwiększa kompetencje zawodowe absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie. Dzięki temu znacznie wzrośnie atrakcyjność zajęć realizowanych w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie. Szkoła podjęła także działania w kierunku utworzenia  nowoczesnej pracowni technologii ze wsparciem firmy MICHAEL.

Jarosław Rudol

Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie