W szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” w ramach projektu "Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym" planowane są następujące postępowania:

  • roboty budowlane  -   kwota   102 001,33 zł (przetarg)
  • zakup wyposażenia –  kwota   178 000,00 zł (przetarg),                                                                                 
  • nadzór inwestorski –  kwota    952,38 zł