Drużyna naszej szkoły w sobotę 19 listopada dzielnie walczyła w „V Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych”. Konkurencja była bardzo silna. W konkursie wzięło udział około 100 drużyn. Uczniowie ZSZ w Radlinie uplasowali  się w środku stawki.  

Gratulacje dla Jakuba, Damiana oraz opiekuna Pani Agnieszki Bandury.

ZSZ w Radlinie zorganizował w dniu 18.XI.2016r wyjazd do współpracującej że szkołą firmy Tenneco w Rybniku, w której zajęcia praktyczne odbywają uczniowie ZSZ w Radlinie w zawodach mechanicznych i elektrycznych.


Celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego oraz promocja kształcenia dualnego.