nietrujsasiadaNasza szkoła bierze udział w społecznej kampanii "Nie truj sąsiada!"

Uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani z tematyką zanieczyszczeń powietrza: oglądali filmy, brali udział w prelekcjach oraz dyskutują nad poprawą jakości powietrza, przeprowadzali wywiady ze znanymi osobami w mieście na temat smogu, wykonywali prezentacje multimedialne poruszające tematykę problemu niskiej emisji. Ponadto uczestniczyli w różnych prelekcjach między innymi  na temat fotowoltaiki. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat zanieczyszczenia powietrza na lekcjach chemii, geografii, biologii, lekcjach wychowawczych. Dodatkowo uczniowie wykonali prace plastyczne na w/w temat oraz odbyła się prezentacja filmu na temat tzw. „górnego spalania” węgla w piecach domowych. Konkurs obejmuje również wiele innych działań w których uczniowie naszej szkoły biorą udział.

Finał konkursu jest przewidziany na koniec grudnia 2017 r., a aktualnie Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie znajduje się na III miejscu.

Celem zajęć było zwiększenie świadomości młodego człowieka i ukształtowania u uczniów ekologicznych postaw.