1. Centrum Multimedialne służy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, Czynne jest w godzinach pracy biblioteki. W CM obowiązują przepisy statutu szkoły i regulamin CM.
 2. Centrum Multimedialne udostępnia pracownikom i uczniom stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu  w celach wyłącznie edukacyjnych lub innych związanych z realizacją statutowych zadań szkoły.
 3. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 4. Użytkownik ma obowiązek zająć stanowisko wyznaczone przez bibliotekarza.
 5. W CM można korzystać wyłącznie z już zainstalowanego oprogramowania lub programów multimedialnych dostępnych u pracownika biblioteki. Zabrania się używania własnych programów, korzystania z komputera w celach zarobkowych, naruszania praw autorskich, zmiany ustawień administratora sieci komputerowej i ustawień na danym profilu oraz stosowania dyskietek, które nie zostały sprawdzone przy programu antywirusowego CM. Logowanie musi przebiegać wg wskazówek bibliotekarza.
 6. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.
 7. Po zakończeniu pracy użytkownik zostawia swoje stanowisko uporządkowane i posprzątane, musi m.in. zamknąć używane przez siebie programy.
 8. Każdy korzystający z CM odpowiedzialny jest za udostępnione mu urządzenia i ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie.
 9. Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzeń powinny być niezwłocznie zgłoszone bibliotekarzowi.
 10. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników biblioteki należy w CM zachować ciszę i czystość. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 11. Korzystanie z CM jest bezpłatne.
 12. Każdy użytkownik korzystający z CM musi znać i przestrzegać postanowienia regulaminu.
 13. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad pracownik biblioteki lub administrator sieci przerywa sesję użytkownika. W przypadku rażącego i notorycznego naruszania regulaminu CM można pozbawić ucznia prawa do korzystania z CM zgodnie z postanowieniem Rady Pedagogicznej.
 14. Nauczyciel bibliotekarz na bieżąco współpracuje z wychowawcami klas, informując ich o zachowaniu uczniów korzystających z CM